Het laatste nieuws

Nieuws

Tijdens deze tweedaagse Master Class zullen verschillende Big Data aspecten binnen de publieke sector worden behandeld en bestudeerd. Deelnemers zullen zich, o.a. door middel van case studies en discussies met Big Data professionals, verdiepen in het gebruik van Big Data voor oplossingen in de publieke sector.

De KNVI heeft zich de afgelopen jaren gelukkig geprijsd met een zeer betrokken en professionele vrijwilliger die onze websites en andere publicaties heeft vormgegeven: Jeroen Minnema. Helaas heeft Jeroen aangegeven zich nu met andere zaken bezig te willen houden. Het bestuur respecteert het besluit dat Jeroen heeft genomen en wil hem ook via deze weg heel hartelijk danken voor zijn inzet en de prachtige producten die hij voor de KNVI heeft gemaakt.

Ons congres dankt haar succes voor een heel groot deel aan de inzet van vele vrijwilligers die tezamen het programma verzorgen. Jullie dus! Daarom wil ik ook dit jaar weer graag een beroep doen op jullie medewerking. Ik hoop dat er ook dit jaar weer veel vrijwilligers zijn die met enthousiasme en gedrevenheid mee willen doen. Het is veel werk, maar ook erg leuk en dankbaar!

Drie dagen in hartje Den Haag met internationale collega's een OSINT
methode van online onderzoek uitdiepen waarbij u leert planmatig,
gestructureerd en systematisch onine onderzoek te doen met de beste
methoden, de beste technieken en de beste zoekmachines in de meest
bekende bronnen, ook die in het Hidden Web.

IFLA released the following statement regarding the attack on the offices of Charlie Hebdo last week in Paris.

Het voorstel van Tessa Pronk, werkzaam bij de bibliotheek van de Universiteit Utrecht, is in de ogen van de jury het meest kansrijk en uitvoerbaar. Het behelst het verder exploreren van tekst mining oplossingen binnen de bibliotheek van de universiteit Utrecht. Hoewel tekst mining, het met digitale technieken analyseren van (wetenschappelijke) informatie uit enorme aantallen  publicaties, op zich niet nieuw is, staat het in Nederland nog relatief in de kinderschoenen. De jury heeft Tessa  gevraagd een Plan van aanpak te maken om het voorstel verder uit te werken en te realiseren. Hiervoor is een bedrag van maximaal 2500 € door GO Fonds beschikbaar gesteld.


Ik meld me aan voor de KNVI Nieuwsbrief!

*Verplicht veld
Ik ontvang de nieuwsbrief het liefst als: