Het laatste nieuws

Nieuws

De shortlist voor de IVI Award is zojuist bekendgemaakt. De IVI Award is een nieuwe prijs om innovatie in de informatiebranche te stimuleren. Alle soorten organisaties die zich met het verspreiden en verwerken van informatie bezighouden (dus niet alleen bibliotheken) konden zich de afgelopen maanden aanmelden. 

Tijdens deze tweedaagse Master Class zullen verschillende Big Data aspecten binnen de publieke sector worden behandeld en bestudeerd. Deelnemers zullen zich, o.a. door middel van case studies en discussies met Big Data professionals, verdiepen in het gebruik van Big Data voor oplossingen in de publieke sector.

De Nederlandse overheid heeft enkele jaren geleden de Digitale Agenda.nl gepresenteerd. Deze focust op de vraag Hoe kan ICT slim worden ingezet voor groei en welvaart? Zo blijkt uit deze agenda dat bijna 60% van de economische groei kan worden teruggevoerd op de toepassing van ICT. ICT als doorbraaktechnologie 'vormt een aanjager voor product-, proces- en organisatorische innovaties in industrie en dienstensector'. Met andere woorden ICT is een distruptive technologie die bestaande economische modellen over hoop haalt.

De bibliotheek wordt steeds meer een knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Het gaat niet meer om de boeken, maar om het vinden van nieuwe manieren om meerwaarde te creëren. De steeds digitaler wordende samenleving heeft daarmee grote effecten voor de bibliotheken en haar medewerkers. Stichting BibliotheekWerk (SBW) gaat, met subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF – actie E), aan de slag met vier pilots om de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers te vergroten. 

Eind oktober komt Laura Millar (onderzoeker, universitair docent en consultant  archief- en informatiemanagement) naar Nederland. Op 29 oktober geeft zij mede op uitnodiging van KVAN een lezing in Gouda, op 30 oktober leidt zij een masterclass voor archiefatelier Documenteren van de Samenleving. Met beide geeft zij een belangrijke impuls aan de gedachtewisseling in Nederland over de rol van een archivaris in een zichzelf documenterende samenleving. 


Ik meld me aan voor de KNVI Nieuwsbrief!

*Verplicht veld
Ik ontvang de nieuwsbrief het liefst als: