Het laatste nieuws

Nieuws

De plannen voor een reünie van de Bibliotheek & Documentatie Academie Deventer lichting 1976 – 1979 zijn nu concreet . De reüniedatum is zaterdag 6 Juni en de locatieplek is  DOKH20 , Scheepvaartstraat  13 ; 7411 MB Deventer  ( www. Dokh20.nl en telefoon 0570 – 606883 ) Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig en de locatie is makkelijk bereikbaar vanaf de A1 . Voor degenen die het Openbaar Vervoer prefereren en vanaf station Deventer de bus willen nemen  dan bus 81 en bij halte mr. F. de Boerlaan uitstappen . Ook is er een mogelijkheid een fiets te huren bij het station.

Wil je duizelen op je stoel? Alle denkkaders oprekken? En veel nieuwe ideeën en inspiratie opdoen? 
Zorg dan dat je er bij bent op 16 april, bij HET Congres ‘Hard/t voor de Zaak’.  Inspiratie gegarandeerd! Op de prachtige locatie: de Ernst Sillem Hoeve in Lage Vuursche. 

Het werkveld van de informatiespecialist is door de opkomst van de digitalisering en daarmee samenhangende werkprocessen sterk aan verandering onderhevig. Binnen bepaalde branches van ons vak is er nog weinig ruimte voor de traditionele informatiespecialist/bibliothecaris. Zo ook voor een juridisch informatiespecialist. Want hoe maak je als informatiespecialist/kennismanager de overstap van de traditionele kant (bibliotheek- en collectiebeheer) naar de business-development kant van kennis- en informatiemanagement. Blijf je dan in je comfortzone of durf je buiten de lijntjes te kleuren?

In de afgelopen twee jaar heeft een groep actieve leden en belangstellenden zich gebogen over de mogelijkheden om onze vereniging een vernieuwingsimpuls te geven. Dit heeft geresulteerd in een voorstel (rapport modernisering verenigingsstructuur en voorblad) dat op 18 december 2014 aan de Algemene Ledenvergadering is voorgelegd. 
De ALV steunde het bestuur in haar voorstel tot vernieuwing, maar had bij een aantal punten bedenkingen. Het bestuur heeft op 14 januari gesproken over de resultaten van de ALV en we zijn unaniem tot de volgende conclusies gekomen

Tijdens deze tweedaagse Master Class zullen verschillende Big Data aspecten binnen de publieke sector worden behandeld en bestudeerd. Deelnemers zullen zich, o.a. door middel van case studies en discussies met Big Data professionals, verdiepen in het gebruik van Big Data voor oplossingen in de publieke sector.

De KNVI heeft zich de afgelopen jaren gelukkig geprijsd met een zeer betrokken en professionele vrijwilliger die onze websites en andere publicaties heeft vormgegeven: Jeroen Minnema. Helaas heeft Jeroen aangegeven zich nu met andere zaken bezig te willen houden. Het bestuur respecteert het besluit dat Jeroen heeft genomen en wil hem ook via deze weg heel hartelijk danken voor zijn inzet en de prachtige producten die hij voor de KNVI heeft gemaakt.


Ik meld me aan voor de KNVI Nieuwsbrief!

*Verplicht veld
Ik ontvang de nieuwsbrief het liefst als: